In English
Hoppa till sidans innehåll

Så funkar nya digitala Skogssport

16 FEB 2018 09:10
Nu finns Skogssports första digitala nummer att ladda ner. Första numret är gratis för alla. Läs här om hur du bär dig åt för att hitta tidningen, som nu utöver pappersvarianten, finns att ladda ner på telefonen, läsplattan och på www.skogssport.se.
  • Uppdaterad: 22 FEB 2018 15:14

Nu är det så äntligen dags.

Från och med detta nummer finns Skogssport både som pappersmagasin och som digital tidning. I den digitala tidningen kommer du dessutom ha möjlighet att läsa vissa artiklar antingen på svenska eller engelska.

Därmed kommer vi att öppna upp möjligheten för fler att läsa världens bästa orienteringsmagasin, och du väljer själv hur du vill läsa tidningen.

I pappersform precis som nu? Eller via telefonen, paddan eller datorn?

Och första numret av den digitala tidningen är gratis. För alla.

 

Så; hur blir upplägget?

Skogssport, som från och med 2018 gör nio tidningsutgivningar per år, kommer alltså även fortsättningsvis att produceras i pappersform, men finns nu dessutom i en digital variant.

Samma dag som Skogssport landar i brevlådorna hos våra prenumeranter kommer den att finnas tillgänglig att ladda ner digitalt för våra prenumeranter.

Detta via en applikation som hämtas via Apples App Store eller androidvarianten Google Play.  Du hittar applikationen enklast genom att helt enkelt söka på Skogssport.

Vill du hellre läsa tidningen i din dator så funkar det givetvis också bra. Du går då helt enkelt till www.skogssport.se

Digitala Skogssport kommer journalistiskt sett till övervägande del att se ut som pappersvarianten av Skogssport, men detta kompletterat med bland annat videoinslag, bildspel, animationer.

 

Okej; vad kostar det då?

Det kommer att finnas två olika årsprenumerationsformer.

1) För 500 sek får du Skogssport hem i brevlådan precis som nu, och du får dessutom full tillgång till det digitala magasinet (du får din inloggning för e-tidningen genom att skicka ett mejl till This is a mailto link, så skickar vi din inloggningskod).

Är du prenumerant, men vill inte ta del av den digitala tidningen? Då behöver du inte göra någonting. Tidningen kommer att landa i brevlådan precis som vanligt.

 

2) För 390 sek laddar du ner tidningen och läser den i din smarta telefon, eller din läsplatta eller dator. I denna prenumerationsvariant ingår alltså inte papperstidningen.

Du som blir helårsprenumerant på tidningen får dessutom fri tillgång till Skogssportsarkivet från 2017 och framåt. Inloggningen är personlig men fungerar på tre enheter, alltså om du vill välja att läsa på läsplattan, datorn och din smarta telefon.

 

Vill du köpa enstaka nummer av tidningen?

Ett nummer av papperstidningen kommer från och med 2018 att kosta 60 sek (då är portot inkluderat). Enklaste sättet då är att skicka ett mejl till This is a mailto link.

Det går givetvis att köpa även enstaka nummer av den digitala tidningen. Det kostar 50 sek och det köpet görs med fördel via tidningens applikation som hämtas där appar finns, eller www.skogssport.se.

 

Hur fungerar köp via app eller hemsida?

Klicka på den produkt som du är intresserad av. Helårsprenumeration eller enstaka nummer. Nya användare får då registrera sin e-postadress. Du kommer då att få ett aktiveringsmejl till den angivna e-postadressen (mejlavsändare är Triobo, företaget som är leverantör av Skogssports e-magasin).

Klicka in på den bifogade länken, välj ett lösenord. När du klickar i ”Slutför din beställning” kommer en webbsidesfönster upp. Där fyller du i dina kortuppgifter. Internetbetalningen sköts via Stripe.com.

Sen är det bara att börja läsa.

 

Men; om jag vill testa ett nummer av den digitala tidningen. Hur gör jag då?

Det första numret av digitala Skogssport (februari 2018) kommer att vara gratis för alla att ladda ner. Det är bara att ladda ner appen eller gå in på www.skogssport.se och ta del av det första numret av Skogssport.

Därefter bestämmer du om och i så fall hur du vill läsa tidningen framöver.

 

Vad tycker du?

Vi är givetvis mycket nyfikna på vad ni, våra läsare tycker om dessa nya sätt att ta del av Skogssport. Skicka gärna ett mejl till oss (This is a mailto link), och berätta.

Ris eller ros?

Beröm eller pekpinnar?

Allt är av stort intresse för att vi ska kunna utveckla Skogssport ytterligare, både digital och i pappersvariant.

MÅRTEN LÅNG

 

ENGLISH TRANSLATION

 

Skogssport is now available digitally – here is how it works.

It is finally time.

From this issue onwards Skogssport is available as a paper and as a digital magazine. In the digital magazine there will also be the opportunity to read certain articles either in Swedish or in English, thereby opening up the opportunity for many more to read the world’s best orienteering magazine, and you choose how you want to read it.

In paper form exactly as before? Or on your telephone, tablet or computer.

And the first issue of the digital magazine is free. For all.

 

So; how will it be set-up?

Skogssport, which as of 2018, will produce 9 issues a year, will continue to be produced in paper format, but will also now be available in a digital version.

The same day as Skogssport arrives in the mailbox of our subscribers, it will also be available to download digitally to our Subscribers.

This is available via an App which you can download via Apple’s App Store or the Android version, Google Play.  You will find the Application by simply searching ’Skogssport’.

If you would prefer to read the magazine on your computer, that is also possible. Simply go to www.skogssport.se

Digital Skogssport will look predominantly the same as the paper version journalistically, but will be complemented with video clips, slideshows and animations.

 

Okay; what will it cost?

There will be two different annual subscription options.

1) For 500 sek you will receive Skogssport home in your letterbox just like now, and in addition you will have full access to the digital magazine (you will get a login for the e-magazine by sending an e-mail to This is a mailto link, and we will send you a login code back).

Are you a Subscriber but don’t want to have the digital magazine? Then you do not have to do anything. The magazine will arrive in your letterbox as normal.

 

2) For 390 sek you can download the magazine and read it on your smartphone, tablet or computer. This Subscription type does not include a paper copy of the magazine.

Those of you who subscribe annually to the magazine will also have free access to the Skogssport Archives from 2017 onwards. The login is personal but works on three devices, so you can choose to read it on your tablet, computer and your smartphone.

 

Do you want to buy single issues of the magazine?

A single issue of the paper version will be available from 2018 and cost 60 sek (postage included). The easiest way to order is to send a mail to This is a mailto link.

You can of course buy single issues of the digital version too. It costs 50 sek and can be easily bought via the magazine’s App which can be downloaded wherever you download your Apps or at www.skogssport.se.

 

How does buying via the App or website work?

Click on the product you are interested in: Annual subscription or single issue. New users will be able to register their e-mail address. You will then get an Activation E-mail to the e-mail address you have given (the e-mail will come from Triobo, the company who is delivering Skogssports e-magazine).

Click on the attached link and choose a password. When you click on “Finish your Order” a webpage will appear. There you should fill in your card details. The Internet payment is handled by Stripe.com.

Then you can start reading.

 

However; if I want to test an issue of the digital magazine, how do I do it?

The first issue of the digital version of Skogssport (February 2018) will be free to download for everyone. Just download the App or go to www.skogssport.se and pick up the first digital version of Skogssport.

Then, you decide if and how you want to read the magazine in future.

 

What do you think?

We are naturally very curious to know what you the readers think of this way of reading Skogssport. Feel free to send us a mail (This is a mailto link) and explain.

Criticism or compliments?

Praise or pointers?

Any feedback is of great interest in further developing Skogssport, both digitally and in paper.

MÅRTEN LÅNG

Skribent: Mårten Lång
Epost: Adressen Gömd
Till svenskorientering.se

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons